Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Marii Konopnickiej

  w Pruszczu Gdańskim

  

ul. Niemcewicza 1
gim1@zso1.pl
tel./fax (+48 58) 682-36-10
tel.(+48 58) 682-32-13
zobacz gdzie jesteśmy »


Informacje  


Spotkania z nauczycielami
I semestr 2016/2017
26 X 2016 r. - wywiadówka i konsultacje - godz. 17:00 - 18:30
4. I. 2017 r. - wywiadówka i konsultacje - godz. 17:00 - 18:30 (propozycje ocen okresowych)

II semestr 2016/2017

29.III.20176 r. - Wywiadówki i konsultacje klas I -III godz. 17.00 - 18.30
31.V.2017r. - wywiadówka i konsultacje- godz. 17:00 - 18:30(propozycje ocen rocznych)


Skład Rady Rodziców

Przewodniczący: Mariola Drewek
Z-ca przewodniczącego: Wojciech Falkiewicz
Sekretarz: Monika Roszak
Członkowie: Honorata Janzer , Dorota Zachariasz

Komisja Rewizyjna:


Bartosz Żarski
Klaudia Kulawik-Korzep
Monika Brach


Mundurki szkolne

W sprawach dotyczących strojów jednolitych nauczyciele i rodzice mogą kontaktować się z firmą:
Zakład Produkcyjno - Handlowy "ANKA"
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Żeromskiego 11
tel. (058) 682-28-40


Wpłata na Radę Rodziców

nr konta
06 8335 0003 0100 1759 2000 0001

tytułem "Wpłata na Radę Rodziców kl......."