Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Marii Konopnickiej

  w Pruszczu Gdańskim

  

ul. Niemcewicza 1
gim1@zso1.pl
tel./fax (+48 58) 682-36-10
tel.(+48 58) 682-32-13
zobacz gdzie jesteśmy »


Organizacja pracy  LP. WYDARZENIE TERMIN
1 Rozpoczęcie roku szkolnego 1 IX 2016 r.
2  Wybory do Samorządu Uczniowskiego 30.09.2016 r.
3  Dzień Edukacji Narodowej 14 X 2016 r.
4 Spotkania z rodzicami 14.09.2016 r. - wywiadówka
26.10.2016 r. - wywiadówka i konsultacje;
4.1.2017 r. - wywiadówka (zapoznanie z propozycjami ocen okresowych),
5  Zimowa przerwa świąteczna 23.XII - 31.XII.2016 r.
6  Zakończenie I semestru 13.1.2017 r.
7 Ferie zimowe
16.I - 29.I.2017 r.
8 Rekolekcje wielkanocne ..III.2017 r.
9  Wiosenna przerwa świąteczna 13.IV - 18.IV.2017r.
10  Dzień otwarty szkoły
Zapraszamy uczniów i Rodziców
kwiecień 2017 r.
12  Egzamin gimnazjalny - część humanistyczna 19.IV.2017 r. - środa godz. 9:00 -z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie (60 min)
godz. 11:00 -z zakresu języka polskiego (90min)
13  Egzamin gimnazjalny - część
matematyczno - przyrodnicza
20.IV.2017 r. - czwartek godz. 9:00 - z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia) (60 min)
godz. 11:00 - z zakresu matematyki (90 min)
12  Egzamin gimnazjalny - język obcy nowożytny 21.IV 2017 r. - piątek godz. 9:00 - na poziomie podstawowym (60 min)
godz. 11:00 - na poziomie rozszerzony (60 min)
14  Spotkania z rodzicami Wywiadówki i konsultacje

29.03.2017 r.
Wywiadówki i konsultacje klas I -III godz. 17.00 - 18.30.
31.05.2017 r.
Wywiadówki i konsultacje klas I -III 17.00 - 18.30 (zapoznanie z propozycjami ocen rocznych, podsumowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej)
15   Dni wolne od zajęć 31.10.2016 r
06.01.2017 Święto Trzech Króli
19-21.04.2017 r. (dla uczniów kl I i II)
3.05. oraz 15-16.05.2017r.
16  Propozycje wszystkich ocen końcoworocznych 29.05.2017
19  Bal klas III VI 2017 r.
21  Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej - zatwierdzenie wyników klasyfikacji 20 czerwiec 2017
22  Zakończenie roku szkolnego 23.06.2017