Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Marii Konopnickiej

  w Pruszczu Gdańskim

  

ul. Niemcewicza 1
gim1@zso1.pl
tel./fax (+48 58) 682-36-10
tel.(+48 58) 682-32-13
zobacz gdzie jesteśmy »


Przedmiotowe Systemy Oceniania  

Rok szkolny 2016/2017Język polski PSO   Wymagania edukacyjne kl. I - III
Język angielski PSO   Wymagania edukacyjne kl. I - III
Język niemiecki PSO   Wymagania edukacyjne kl. I-III
Język hiszpański PSO   Wymagania edukacyjne kl. I
Historia PSO   Wymagania edukacyjne kl. I,   kl. II,   kl. III  
WOS PSO   Wymagania edukacyjne kl. II - III
Matematyka PSO   Wymagania edukacyjne kl. I - III
Biologia PSO   Wymagania edukacyjne kl. I - III
Chemia PSO   Wymagania edukacyjne kl. I,   kl. II,   kl. III  
Fizyka PSO   Wymagania edukacyjne kl. I,   kl. II 1,   kl. II 2   kl. III  
Geografia PSO   Wymagania edukacyjne kl. I - III
Informatyka PSO   Wymagania edukacyjne kl. I - II
Zajęcia artystyczne, muzyka, plastyka PSO   Wymagania edukacyjne kl. I - III
Zajęcia techniczne PSO   Wymagania edukacyjne kl. I - III
Religia PSO   Wymagania edukacyjne kl. I - II,   kl. III
Edukacja dla bezpieczeństwa PSO   Wymagania edukacyjne kl. III  
Wychowanie fizyczne PSO   Wymagania edukacyjne kl. I - III